Daruvar cestom i autobusom

Dođete li u Daruvar automobilom, širu okolicu ovog gradića možete obići i cestovnim putevima. Postoji li organizirani autobusni prijevoz do pojedinih atrakcija, nažalost nije poznato i za te informacije najbolje je da kontaktirate Turistički ured grada Daruvara. Evo nekoliko lokacija koje možete posjetiti.

Stari grad Sirač i sirački parkovi

Uputite li se iz Daruvara prema jugu, cesta će vas dovesti ravno do mjesta Sirač, gdje ćete moći obići Stari grad, jednu od brojnih srednjovjekovnih utvrda. Klisura na kojoj se nalazi utvrda ispresijecana je i pećinama, nedavno otkrivenim mjestima mogućih arheoloških nalaza iz doba neolitika. Osim Starog grada, u Siraču ćete moći obići i Park skulptura, u kojem se tradicionalno održavaju kiparske kolonije te Park branitelja Sirač, spomen obilježje od velikog prirodnog kamenog bloka iz siračkog kamenoloma.

Manastir Pakra

manastir_majstorovina_0Također, južno od Daruvara, nedaleko od mjesta Sirač, nalazi se mjesto Pakrani poznato po manastiru Pakra u dolini istoimene rijeke. Nastao je u vrijeme turske okupacije, a izgrađen je u baroknom stilu s bogatim ukrasima. Nekoć je bio vrlo bogat no kroz vrijeme mnogim se dragocjenostima izgubio svaki trag.

Končanica i dvorac Dioš

Ukoliko krenete sjeverno od Daruvara, savjetujemo vam da posjetite dvorac Dioš koji se nalazi u mjestu Končanica. Sagrađen je 1904. godine od tadašnjeg vlasnika Alajoša plemenitog Tükörya, za njegovu kćer Mariju, a u stotinjak godina izmjenilo se više vlasnika. Bogatom uređenom vanjštinom, ali i unutrašnjim prostorijama, dvorac se odlično uklopio u okolni ambijent.

Stupčanica u Velikim Bastajama

Selo Veliki Bastaji udaljeno je od Daruvara otprilike 13 kilometara. Iznad sela stoje ruševine grada Stupčanice ili, kako je još zovu, “turska kula”. Zanimljiva je priča o nastanku Starog grada: dvije sestre odlučile su u isto vrijeme podići grad. Jedna je uspjela pa je rekla da je podigla “dobru kuću” i tako je nastala utvrda Dobra kuća. Druga je uspjela izgraditi samo jednu kulu koju je nazvala Stupčanica, a jedino je ta kula i ostala sačuvana do današnjih dana.